WORKS ON EARLY ISLAMIC HISTORY AND THEIR CHARACTERISTICS

PDF

Keywords

Abbasids
Baghdad
Harun al-Rashid
Ma'mun
History of Islam Аббасиды
Багдад
Харун ар-Рашид
Мамун
История ислама
Магхази
Урва ибн Зубайр Аббосийлар
Бағдод
Хорун ар-Рашид
Маъмун
Ислом тарихи

How to Cite

Sohibjon Hikmatali ogli Ummataliev. (2021). WORKS ON EARLY ISLAMIC HISTORY AND THEIR CHARACTERISTICS. Journal of Central Asian Social Studies, 2(02), 117-126. https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue02-a17

Abstract

The article deals with the scientific and cultural environment of the Arab Caliphate in the early Middle Ages and the science of history, which is one of its important branches. The Abbasid dynasty that ruled during this period paid special attention to the scientific environment. During this period, many works were written in the field of history in the field of magic and poetry. Historians such as Urwa ibn Zubayr, Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, Wahb ibn Munabbah, Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash wrote their first magical works. In the ninth century, historians such as Muhammad ibn 'Umar al-Waqidi and Muhammad ibn' Aiz classified the work in the science of magic. The article provides information about the features, style and study of shop works today. After his magical works, the direction of the siren is discussed. In this direction, information about historians and their works created in the early Middle Ages is given.

https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue02-a17
PDF

References

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Ислом тарихи, иккинчи китоб. – Тошкент: Ҳилол нашр, 2017.

Баҳром Абдуҳалимов. “Байт ал-ҳикма” ва Ўрта Осиё олимларининг Бағдоддаги илмий фаолияти (кейинги ўринларда “Байт ал-ҳикма”). – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2004.

Ибн ал-Кифтий. Ахбар ал-Улама би ахбар ал-ҳукама. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-илмийя, 2005.

Ҳожи Халифа. Кашф аз-Зунун, II жуз. – Байрут: Дару иҳё ат-турос ал-арабий, 1981.

Мусо ибн Уқба. Ал-мағозий // муҳаққиқ Муҳаммад Боқшиш Абу Молик. – Акадир: Жамиъа ибн аз-Зуҳр, 1994.

Маҳмуд Муҳаммад Таноҳий. Ал-Мувжаз фи марожиъит-тарожим вал-булдан вал-мусаннафат ва таърифот ал-улум. – Қоҳира: Мактаба ал-Хонажи, 1985.

Абдулазиз ад-Даврий. Нашъату илм ат-таърих инда ал-аъроб. – Абу Даби: Маркау зайид лит-турос ва ат-таърих, 2000.

Абдулазиз ибн Сулаймон ас-Салумий. Ал-Воқидий ва китабуҳу ал-мағозий. – ал-Мадина: Ал-жамиъа ал-исламийя, 2004.

Шамсуддин Заҳабий. Сияр аълам ан-Нубала, VIII жуз. – Қоҳира: Дар ал-ҳадис, 2006.

Шамсуддин Заҳабий. Мизан ал-иътидал, III жуз. – Байрут: Дар ал-маърифа, 1963.

Шамсуддин Заҳабий. Ал-Кашиф, II жуз. – Жидда: Дар ал-қибла ли-сақофа ал-исламийя, 1992.

Шамсуддин Заҳабий. Тақриб ат-Таҳзиб. – Ар-Риёд: Дар ал-аъсима, 2000.

Сулаймон ибн Абдуллоҳ ас-Савикат. Муҳаммад ибн Оиз ад-Димашқий ва мусоннафатуҳу ат-таърихийя // мажалла ад-даро, ҳижрий 1420 йил / милодий 1999 йил 3 сони. – Ар-Риёд: Дар ал-малик Абдулазиз, 1999.

Ибн ан-Надим. Ал-Фиҳрист. – Байрут: Дар ал-маърифа, 1997.

Шамсуддин Заҳабий. Сияр аълам ан-Нубала, VI жуз. – Қоҳира: Дар ал-ҳадис, 2006.

Шамсуддин Заҳабий. Сияр аълам ан-Нубала, VII жуз. – Қоҳира: Дар ал-ҳадис, 2006.

Қобилжон Зоҳидов. Ислом тарихи фанидан ўқув қўлланма. – Т.: Тошкент ислом университети, 2013.

Абу Исҳоқ ал-Физорий. Китаб ас-сияр / муҳаққиқ: доктор Форуқ Ҳаммода. – Ар-Работ: Муассаса ар-рисала, 1987.

Муҳаммад ибн Умар ал-Воқидий. Футуҳ аш-Шом / муҳаққиқ: Абдуллатиф Абдураҳмон. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-илмийя, 1997.

Шамсиддин ибн Холликон. Вафийят ал-аъйан V жуз / муҳаққиқ Доктор Эҳсон Аббос. – Байрут: Дару Содир, 1977.

Ёқут ал-Ҳамавий. Муъжам ал-Удабо, I жуз. – Байрут: Дар ал-ғариб ал-исломий, 1993.

Ибн Ҳажар ал-Асқалоний. Лисан ал-мийзан, I жуз. – Байрут: Дар ал-башаир ал-исламийя, 2002.

Аҳмад ибн Аъсам. Китоб ал-футуҳ / муҳаққиқ: Али Ширий. – Байрут: Дар ал-Адва, 1991.

Хатиб ал-Бағдодий. Тарихи Бағдод, VII жуз. – Байрут: Дар ал-ҳарб ал-исламий, 2001.

Салоҳиддин ас-Сафдий. Китаб ал-вафий бил-вафийят, VIII жуз. – Байрут: Дар иҳё ат-турос ал-аробий, 2000.

Хатиб ал-Бағдодий. Тарихи Бағдод, XII жуз. – Байрут: Дар ал-кутуб ал-илмийя, 2011.

Ибн Асокир. Тариху мадинати Димашқ, LIII жуз. – Байрут: Дар ал-фикр, 1995.

Жамолиддин ал-Муззий. Таҳзиб ал-Камол, XXV жуз. – Байрут: Муассаса ар-Рисала, 1992.

Шамсуддин Заҳабий. Сияр аълам ан-Нубала, IX жуз. – Қоҳира: Дар ал-ҳадис, 2006.

Downloads

Download data is not yet available.