A LIFE DEDICATED TO THE IDEA OF NATIONAL AWAKENING

PDF

Keywords

jadid
press
Taraqqiy
Osiyo джадид
пресса
Тараккий
Осиё
образование жадид
матбуот
Тараққий
Осиё

How to Cite

Nilufar Shuhrat kizi Kudratova. (2021). A LIFE DEDICATED TO THE IDEA OF NATIONAL AWAKENING . Journal of Central Asian Social Studies, 2(04), 25-32. https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue04-a4

Abstract

The article provides information about the national press sources on the study of Islamic enlightenment in Turkestan in the early twentieth century, the special role and importance of the press in the socio-enlightenment life of Turkestan. In addition, the activities of the Jadids on the promotion of science and enlightenment and the widespread introduction of modern scientific institutions in the country, as well as articles on socio-political events of that period, the issues of reforming the education system in scientific works.

https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue04-a4
PDF

References

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Тарих институти фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори // Ўзбекистон овози. 1998 йил 28 июль.

Расулов А.Н. Туркистон ва Волгабўйи, Уралолди халқлари ўртасидаги муносабатлар тарихи (1917-1924 йй.). Тарих.фан.док. ... дисс. –Наманган. 2005. –Б.282. Жалолов А., Ўзганбоев Ў. Ўзбек маърифатпарварлик адабиётининг тараққиётида вақтли матбуотнинг ўрни. –Т.: Фан, 1993. – Б.64

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат кутубхонаси Ғ63 - Ғ-73 – инв “Тараққий” газетаси. 1906 йил, 1-сон, 1-бет.

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Республикаси Давлат кутубхонаси Ғ63 - Ғ-73 – инв. “Тараққий” 1906 йил 14 июнь (янги ҳисоб билан 27 июнь).

Мунавварқори Абдурашидхоновнинг “Бизнинг жаҳолат – жаҳлий мураккаб” // “Тараққий”, 1906 йил, 1сон

“Фан ва турмуш”, журнали Тошкент. 1990, 1-сон, 14-бет.

Туркистон вилоятининг газети. 1908. –№56.

Вақт. 1913. –№ 1324

Авлоний А. “Бурунғи ўзбек вақтли матбуотининг тарихи”.// “Туркистон” газетаси. 1924 йил 24 июнь, 295-сон

«Ойна» журнали, 1914 йил, 39-сон, 922–924-бетлар.

Ҳожи Муин «Оила тарбияси». «Меҳнаткашлар товуши» газетаси, 1918 йил, 9 июль.

Мулла Раҳимхон. “Масала”. “Изҳор ул-т ҳақ” журналининг 1918 йил 14 март 4-жузъи.

Самарқанддан мактуб. // Туркистон вилоятининг газети. 1908, 69-сон (мақола муаллифи кўрсатилмаган,

ЎзР МДА. 47-фонд, 1-рўйхат, 797иш, 75–варақ. ЎзР МДА. 47-фонд, 1рўйхат, 926-иш, 109–варақ, ЎзР МДА, Р-461-фонд, 1-рўйхат, 1021-иш, 18-варақ.

Татар муаллимларининг фаолияти чекланганлиги тўғрисида А.Исоқбоевнинг “Туркистон ижтимоий – сиёсий ва маданий ҳаётида татар бошқирд маърифатпарварларининг фаолияти (ХIХ аср охири – ХХ аср бошларида).

Сравнение программ русскотуземных школ и новометодных мактабов. // Туркистон вилоятининг газети. 1915, №84, 85.

Downloads

Download data is not yet available.